lightup forebygger handel med mennesker

lightup er en internasjonal demokratisk ungdomsorganisasjon. lightup eksisterer i TysklandØsterrike og Norge, og er politisk- og religiøst uavhengig.

lightup er den eneste ungdomsorganisasjonen som har forebygging av menneskehandel som hovedvirksomhet i Norge. Vår visjon er "En verden uten menneskehandel og seksuell utnyttelse”. Vi tilbyr unge mennesker en plattform for sitt samfunnsengasjement mot menneskehandel, hvor unge på egne kreative måter kan være med å belyse tematikk relatert til menneskehandel til sine omgivelser, og være med å forebygge ulike former for menneskehandel og seksuell utnyttelse, som prostitusjon, pornografi og tvangsarbeid.

lightup mobiliserer unge gjennom frivillig engasjement og opprettelse av lokallag, holdningsskapende arbeid, politisk påvirkning, undervisning og informasjonsspredning i spørsmål som berører alle former for menneskehandel og seksuell utnyttelse.

lightup het tidligere Freethem, men endret i 2018 navn til lightup.

Les mer om oss >Styret

lightup er en ideell ungdomsorganisasjon med årsmøtet som høyeste besluttende organ. I lightups sentralstyre sitter det syv personer.
Se styret >