lightup forebygger menneskehandel!

 
 

Årsrapport 2018

Her finner du årsrapportene for Freethem fra 2015-2017. Freethem skiftet navn og ble til lightup i 2018


På-tide-med-handling.jpg


På tide med handling!

EN RAPPORT OM REGJERINGENS HANDLINGSPLAN

Eksisterende forskning på tematikken menneskehandel tar i stor grad for seg bakgrunnen for hvorfor mennesker blir ofre for menneskehandel, samt globale initiativer og lover for å forebygge at mennesker blir ofre for menneskehandel. Lightup har gjennom sitt arbeid på feltet erfart at det er en tydelig mangel på forskning og studier som belyser hvorfor etterspørselen etter menneskehandel er stor og hvordan dette kan bli endret på forbrukernivå.

Lightup ønsker med denne rapporten å vektlegge viktigheten av å ikke kun jobbe i etterkant av problemet, men å inkludere forebyggende informasjonsarbeid og holdningsendrende kampanjer.


Besøk lightup i andre land

Germany | Austria