Vi gir deg den plattformen du trenger for å ta i bruk ditt brennende engasjement mot menneskehandel.

lightup sin visjon er "En verden uten menneskehandel og seksuell utnyttelse”. Join oss i det forebyggende arbeidet for å skape positiv forandring!


Bli frivillig i lightup!

lightup har et stort nettverk av frivillige ungdommer og studenter i Norge i aldergruppen 13 til 35 år. Vi har team som jobber med undervisning, eventer, sosiale medier og utvikling av grafisk materiell. Vi har også et eget team som jobber med å utvikle en nettbasert kunnskapsbank om menneskehandel. Videre har vi et team som jobber med å oversette nettstedet myRights.no til flere språk. myRights.no er en ressursnettside for enslige mindreårige asylsøkere, hvor de kan lære mer om hvilke rettigheter de har i Norge, om hva menneskehandel er, og hvor de kan ta kontakt dersom de tror de er eller har blitt utsatt for utnyttelse.

Vi er stadig på utkikk etter engasjerte unge som vil være med å bidra inn i vårt arbeid! Ta kontakt via info@lightup-movement.no om du ønsker å engasjere deg hos oss!


Join et lightup- team!

Et lightup-team er en lokalgruppe som setter søkelyset på menneskehandel og seksuell utnyttelse i sitt lokalmiljø! Dette er ildsjeler og endringsaktører som ønsker å jobbe for en verden uten handel med mennesker. Et team består av unge mennesker som sammen tar ansvar for nærmiljøet sitt, og som sprer kunnskap om og forebygger menneskehandel gjennom sitt kreative engasjement.

 


Foredrag, workshops og seminarer

Vi i lightup ønsker å dele av vår kunnskap og erfaring gjennom holdningsskapende arbeid. Vi er en gruppe mennesker med bred kompetanse som lager kurs- og foredragsmoduler om temaet. Vi reiser rundt og holder foredrag, seminarer og workshops om tematikken vi er engasjert for, for tusenvis av mennesker årlig, - for ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler, universiteter og høyskoler, for ungdomsgrupper, konfirmanter, og også for voksne som jobber med ungdommer som målgruppe. Vi har utarbeidet flere ulike foredragspakker, og skreddersyr gjerne opplegget etter ønske, både når det kommer til tema som vi fokuserer på og varighet for opplegget.

Vi bidrar gjerne ved ditt arrangement, ved din skole, på din arbeidsplass eller hos en vennegjeng. Ta kontakt for å booke oss til å holde foredrag!


Event

lightup arrangerer eventer som på kreative måter setter fokus på problematikk knyttet til menneskehandel. Alle våre eventer er løsningsorienterte, ved at vi løfter frem handlingsalternativer som kan bidra til å redusere etterspørselen etter menneskehandel og seksuell utnyttelse. Eksempler på eventer vi har arrangert eller medvirket på tidligere, er frokostseminarer, temakvelder, politikerdebatter, panelsamtaler, og heldagskonferanser. Ta kontakt om du vil bidra med å arrangere et event, eller samarbeide med oss om arrangementer.

Sjekk oss ut på Facebook og Instagram for å følge med på lightup sine kommende arrangementer.

 


Samarbeid

lightup har stor tro på nettverksbygging og samarbeid. Vi mener at arbeidet blir bedre og mer slagkraftig når vi kan inspirere hverandre og jobbe sammen. Les videre om hvordan vi kan samarbeide med akkurat deg, din organisasjon, din skole eller bedrift.
Les mer >