lightup søker studentpraktikanter!

Synes du det er viktig å forebygge menneskehandel, og har du lyst til å engasjere deg i en organisasjon som har dette som kjernevirksomhet?

lightup er en ideell demokratisk ungdomsorganisasjon som arbeider med forebyggende og holdningsskapende arbeid mot menneskehandel, herunder tvangsarbeid, prostitusjon og annen seksuell utnyttelse. Lightup mobiliserer ungdom gjennom sosiale medier, kampanjevirksomhet, lokale team, samt gjennom foredragsvirksomhet og andre arrangementer. lightup eksisterer i Norge, Tyskland og Østerrike, og er politisk- og religiøst uavhengig. Hovedmålgruppen er unge mellom 13 og 35 år.

lightup søker studenter til opptil to praktikantstillinger fra august til desember 2019, tiltredelsesdato etter avtale. Både bachelor- og master-studenter oppfordres til å søke. lightup ble opprettet i Norge i 2013 (først under navnet Freethem) og har i dag tre ansatte, samt et stort frivillig nettverk og flere lokallag over hele landet. Vi mottar prosjektmidler fra Norad, Justis- og beredskapsdepartementet og LNU.

Stillingen er ulønnet, men noen studier har mulighet for å integrere praktikantoppholdet inn i studieløpet. Sjekk med ditt studiested!

Som praktikant vil du få muligheten til å delta i mye av den daglige driften av organisasjonen, som vil gi deg et unikt innblikk i hvordan en frivillig organisasjon blir drevet. Vi tilbyr en fleksibel praktikantstilling, fra 30% til 100% stilling, og som praktikant vil du få et skreddersydd opplegg etter avtale. Vi kan tilby kontorplass i vårt lokale i Markveien 6 på Grünerløkka i Oslo. Stillingen kan innebære noe reising i Norge, samt noe jobbing på ettermiddag og kveldstid. Vi kan tilby et miljø som har god kompetanse på og kunnskap om forskning relatert til vårt arbeidsfelt, og bistår mer enn gjerne med innspill og ideer dersom noen kunne tenke seg å skrive bachelor- eller masteroppgave som omhandler menneskehandel.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Være med å utarbeide og holde foredrag og workshops

  • Standaktivitet for å rekruttere nye medlemmer

  • Være en ressurs som bidrar inn i lightups årlige informasjonsprosjekter (planlegge og koordinere eventer og kampanjer)

  • Bistå i å skrive tilskuddssøknader om støtte fra offentlige og private støtteordninger.

  • Representere lightup på diverse møter og arrangementer

  • Hjelpe med å utforme politiske kampanjer, og delta i politisk påvirkningsarbeid

  • Ta aktiv del i lightups kjernegruppe med frivillige i Oslo (månedlige kveldsarrangementer)

  • Andre administrative oppgaver

Vi søker studenter som er fleksible og som kan håndtere varierte arbeidsoppgaver. Studentene må ha gode formidlingsevner og være kreative, og ikke redd for å ta oppgaver på strak arm. Vi legger stor vekt på evnen til å arbeide selvstendig og samtidig jobbe godt i team, god kommunikasjon og åpenhet, og ønsker praktikanter som deler våre holdninger og verdier. Vi oppfordrer både norske og engelsktalende studenter til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ragnhild Torstensen 938 92 525 (prosjektleder).

Les mer om lightup her på nettsiden eller på sosiale medier (Facebook og Instagram: @lightup.norway)

Søknad med attester, CV og vitnemål sendes til info@lightup-movement.no