Styret

lightup er en ideell ungdomsorganisasjon med årsmøtet som høyeste besluttende organ. I lightups sentralstyre sitter det syv personer.

Jeanette Kalmar Frøvik 
Styreleder

Ragnhild Lindahl Torstensen
Nestleder

Lasse Thomassen
Styremedlem

Tobias Føyn Føyen
Styremedlem

Hanna Haraldstad
Styremedlem

Sarai Mathisen
Styremedlem

Ørjan Kalmar Frøvik
Styremedlem