Bli medlem i lightup

Du utgjør en utrolig stor forskjell bare gjennom å bli medlem! Med ditt medlemsskap tar du stilling til en verden og et Norge uten etterspørsel etter menneskehandel og seksuell utnyttelse. Medlemsinntektene som lightup mottar går rett inn i vårt forebyggende arbeid og fordeles ut i fra behov. Med din støtte kan vi starte flere prosjekter, besøke flere skoler og inspirere flere til å være med og forebygge handel med mennesker. Med din støtte kan vi helt enkelt gjøre mer! TAKK for at du er med!

Medlemskontingent: 
Er du under 26 år gammel: 50 kr per år
Er du over 26 år gammel: 100 kr per år

 

Slik blir du medlem i lightup: