lightup your city!

Et team består av en gruppe unge mennesker som sammen tar ansvar for sitt nærmiljø! Du er hjertelig velkommen til å bli med i et av våre eksisterende lightup team!

Eksempler på hva et lightup- team gjør

  • Eventer
  • Foredrag
  • Stand og informasjonsspredning
  • Teammøter
  • Innsamlinger og loppemarked
  • Filmproduksjon og sosiale medier
  • Filmkvelder

Finnes det ikke et lightup- team på hjemstedet ditt? Da kan du starte et team der du bor. Les mer >


Jeg vil joine et lightup- team!