2016

2016 var et banebrytende år for lightup (daværende navn: Freethem)! Våren 2016 mottok vi med stor glede statlig tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi stolte av alt det vi har fått utrettet i året som har gått. Med lite lønnsmidler forteller det mye om den enorme drivkraften, engasjementet og fagkompetansen som finner sted gjennom organisasjonens frivillige, team og ansatte.

Les hele årsrapporten for 2016 her!


Team

14449745_640402729478213_6499273429318497905_n.jpg

Det er ingen tvil om at ungdom vil bety en forskjell! I løpet av 2016 har vi fått flere nye team og medlemmer. Nå har vi team i Stavanger, Fredrikstad/Sarpsborg, Bømlo, Tysvær og i Oslo. Våre fantastiske team har selv bidratt mye til veksten. Teamene har undervist flere hundre ungdommer, besøkt politiets menneskehandelenhet i Stavanger, spredd informasjon om menneskehandel på stand og deltatt på faglige arrangementer.

 

Eget lokale

14141994_628622847322868_8133578473460947101_n.jpg

Vi ønsker at det skal være enkelt å engasjere seg i en så viktig sak som menneskehandel. Derfor flyttet vi høsten 2016 inn i tilgjengelige lokaler på Grünerløkka i Oslo. Her har vi allerede hatt to frokostseminarer. I tillegg arrangerer vi kreative samlinger slik at ungdom skal kunne ta i bruk sin kunnskap, engasjement og skaperkraft for å forhindre menneskehandel. Alle velkomne til å ta turen innom på dagtid mellom kl. 10.00 og 15.00!

 

Deltakelse i samfunnsdebatten

For å kunne skape debatt, påvirke opinionen rundt menneskehandeltematikken er det viktig for oss å være aktive i samfunnsdebatten. Vi har skapt debatt gjennom publisering av flere kronikker og innlegg i riksdekkende medier. I tillegg har det viktige arbeidet teamene gjør blitt synliggjort i ulike lokalaviser. Her kan du lese noen av sakene:

Prostitusjon er verdens farligste "yrke" 

Sexkjøpsloven beskytter barna!

Liberalistisk tåkelegging!

Regjeringen tilrettelegger for menneskehandel med barn!

Intervju med teamleder Annelin i Freethem Stavanger

Intervju med Freethem Tysvær

 

Politisk påvirkning

15401112_678252255693260_1069723977625556753_n.jpg

Vi påvirker politisk. I løpet av 2016 har vi skrevet flere representasjonsforslag, kommet med høringsuttalelser og vært i dialog med politikere og politiske rådgivere. Vi har hatt et særskilt fokus på å endre den nåværende politikken som diskriminerer asylbarn og øker sannsynligheten for at de blir ofre for menneskehandel.

 

Samarbeid

I løpet av 2016 har vi fått til flott samarbeid med organisasjoner og aktører i inn- og utland. Videre har vi stått sammen med mange ulike organisasjoner gjennom å være tilsluttet demonstrasjoner og diverse opprop.

Arrangementer

I 2016 formidlet vi informasjon og mobiliserte til engasjement for å forebygge menneskehandel på festivaler, skoler og arrangementer. I tillegg arrangerte vi frokostseminarer, temakvelder og kreative frivillighetskvelder. Vi har også deltatt på eksterne seminarer og kurs for eget faglig påfyll.

Kampanje

Vi har gjennom høsten 2016 hatt en kampanje som retter søkelyset på forekomsten av menneskehandel med barn i sexindustrien og hvilken forebyggende effekt lovverk kan ha. Kampanjen har skapt engasjement og bevisstgjøring!

 

Undervisning

15027556_660378117480674_1537437171339540410_n.jpg

I 2016 gjennomførte vi 34 foredrag for til sammen 1500 ungdommer på ungdomsskoler, videregående skoler, på konferanser, for organisasjoner og trossamfunn. Vi har fått gode tilbakemeldinger på undervisningen. Ungdom ønsker mer kunnskap slik at de får mulighet til selv å være med som endringsaktører som reduserer etterspørselen etter menneskehandel!

 

Tusen takk for at du har stått sammen med oss i 2016! Vi kommer ikke til å hvile før vi sammen har bekjempet menneskehandel!