2015

 

Takk for du er medlem. Både din moralske og økonomiske støtte er gull verdt.Takk for at du bryr deg. Jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft har vi, både i media og på den politiske scenen. Takk for at du følger med!

I 2015 deltok vi i ulike debatter, og vi hadde avisinnlegg og kronikker på trykk i blant annet Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet, Menneskerettighetsbloggen, TV2 og Vårt Land. 2015 var året der vi lot Norge få oppleve at vi er en organisasjon som akter å delta aktivt i samfunnsdebatten. 

 

Høydepunkter fra 2015

Lovendring
Vi bidrar til endring! lightup (daværende navn: Freethem) har kjempet hardt for en lovendring som øker beskyttelsen av våre medmennesker som er utsatt for menneskehandel. Endelig kan vi si at det med stor sannsynlighet vedtas en lovendring i løpet av våren, som vil medføre at sårbare mennesker kan få oppholdstillatelse i Norge hvis det kan sannsynliggjøres at de er offer for menneskehandel. 


Løftet fram stemmene til tidligere ofre for menneskehandel
Vi bidrar til synliggjøring! I sommer tok vi initiativ til et møte på Stortinget der en ung kvinne fikk komme med sine anbefalinger til representanter fra justiskomiteen. Etterpå hoppet hun av glede over å oppleve at stemmen hennes hadde verdi. Slikt inspirerer!


Kjempet for flyktningbarn
Vi bidrar til utvikling! Mange av flyktningbarna som forsvinner fra norske asylmottak utsettes for menneskehandel. I 2015 har vi kjempet for å bedre beskyttelsen av disse barna både gjennom å undervise, delta på solidaritetsarrangementer, inngått samarbeid med organisasjoner og gjennom å være en tydelig stemme i media. Som et resultat av at vi, sammen med andre aktører har løftet frem vår stemme om denne problematikken, så ble det gjort et enstemmig vedtak i Stortinget som ber regjeringen sørge for at alle savnede asylbarn blir ettersøkt og lett etter. Videre skal man prioritere å iverksette tiltak for å forhindre at flere utsettes for menneskehandel. Dette viser at det nytter å engasjere seg!


Samfunnsdebatt
Vi skaper engasjement! Høsten 2015 tok vi initiativ til debatten knyttet til bruk av overgrepsbilder av barn i kunsten. Debattinnlegget skapte stor medieblest. Vi har fått flere viktige støttespillere underveis og vi kommer til å jobbe sammen med disse for å skape positiv endring. Kunsten kan ikke lenger være en akseptert frisone for misbruk av barn.


Undervist
Vi bidrar til økt kunnskap! Vi har reist rundt og undervist ulike aldersgrupper om menneskehandel. En genuin tro på kunnskapens kraft til å skape en positiv endring i samfunnet motiverer oss. Prostitusjon, pornografi, tvangsarbeid og etisk forbruk er noen stikkord omkring viktige temaer vi belyser i vår undervisning.


Nye samarbeidspartnere
Vi bidrar til samhold! Samarbeid er en viktig nøkkel til forandring. I 2015 har vi fått til flott samarbeid med organisasjoner som blant annet PRESS - Redd Barna Ungdom, Tähe Youthclub, Substans og fagpersoner med spennende kompetanse. Vi har også tilsluttet oss viktige opprop sammen med andre ideelle frivillige organisasjoner. 


Freethem Stavanger
Vi vokser! En fantastisk gjeng med engasjerte ungdommer på en videregående skole i Stavanger har startet teamet #freethemstavanger. Vi vet at de kommer til å utrette betydningsfulle ting i hjembyen sin, og gleder oss til fortsettelsen!


Store mål og store drømmer ligger foran oss i 2016. Vi tror på et år med flere positive endringer, mer politisk påvirkning, økt mobilisering av unge og et hevet kunnskapsnivå blant norske borgere. Som en organisasjon i vekst ser vi at vår kamp for strukturelle samfunnsendringer og kunnskapsspredning er svært ettertrengt. Med dette følger behovet for økonomisk drivkraft og stabilitet, og vi vil dermed jobbe for å få større økonomisk stabilitet, gjennom tilskuddsordninger og gjennom støtte fra private givere.

Ditt bidrag teller. Ditt medlemskap påvirker. Vi håper du blir med oss videre i vårt viktige arbeid for å forebygge menneskehandel og seksuell utnyttelse.